Art & Crafts

For our first bilingual classroom project, we participated in the "Outono Micoloxico" by Cantarela. This is our mushrooms model. We think it´s cool, isn´t it?
Como primeiro proxecto na aula bilingüe participamos no "Outono Micolóxico" da asociación Cantarela. Esta foi a nosa maqueta.  É chula, verdade??

No hay comentarios:

Publicar un comentario